FEU Advocate

Noon, Dati, Nakalipas

Sa bawat kumpas ng kamay sa orasan ay hudyat ng bawat pagbabagong sumusubok sa mga bagay na hinulma ng panahon. Mabilis na lumalaganap ang teknolohiya, at sa maraming aspeto ay patuloy na naiiwan ang tradisyon at kulturang nakasanayan. Mula sa… Read More ›

Right Angle: Through a Lensman’s Eye

Whoever invented the camera must have loved occasions so much, capturing dear moments for reminiscing years after, but who said pictures can only be  limited to just portraits, commercials, editorial, fine arts and photojournalism ? Astonishing cloudscapes, staggering waterfalls or… Read More ›