Noon, Dati, Nakalipas

Sa bawat kumpas ng kamay sa orasan ay hudyat ng bawat pagbabagong sumusubok sa mga bagay na hinulma ng panahon. Mabilis na lumalaganap ang teknolohiya, at sa maraming aspeto ay patuloy na naiiwan ang tradisyon at kulturang nakasanayan.Mula sa bawat indibidwal at organisasyon na tumutukoy sa kabuuan ay ang pinanggalingan ng pagbabagong nararanasan. Mga bagay … Continue reading Noon, Dati, Nakalipas

Past. Present. Future.

Past. /pæst/. Noun. The period of time that has already happened. Something that can not be changed. A time in which we can not return. These are some definitions often given to the word past. Definitions in which we often neglect of. Some people tend to live in the past, live in history. They spend too … Continue reading Past. Present. Future.