Personal

One Rainy Night

My legs were already feeling numb, my feet drenched from the heavy downpour. Who would have thought it would be this hard to get a ride back to the station when the sun was smiling a minute ago. My friend… Read More ›

Noon, Dati, Nakalipas

Sa bawat kumpas ng kamay sa orasan ay hudyat ng bawat pagbabagong sumusubok sa mga bagay na hinulma ng panahon. Mabilis na lumalaganap ang teknolohiya, at sa maraming aspeto ay patuloy na naiiwan ang tradisyon at kulturang nakasanayan. Mula sa… Read More ›